Strona kraju
 Jak sprzedawać
Jak  sprzedawać

Przed rozpoczęciem sprzedaży wymagana jest aktywacja konta. W tym celu wybierz
po zalogowaniu opcję aktywuj sprzedaż. Po wybraniu tej opcji otrzymasz dane do dokonania przelewu aktywacyjnego.

Konto zostanie aktywowane do sprzedaży po dokonaniu przelewu. Do dokonanej płatności zostanie wystawiona faktura.

Dokonanie sprzedaży rozpoczyna się poprzez wybór opcji  Sprzedaj.

W czasie dodawania oferty należy szczególnie określić:
- czy jest to oferta typu kup teraz czy negocjacja
- określić czy dla negocjacje składane oferty są widoczne dla innych użytkowników serwisu
- dla ofert typu negocjacje określenie maksymalnej ilość ofert i minimalnej ceny oferty poniżej, której oferty klientów zostaną automatycznie odrzucone
- wybór kraków do których będzie realizowana wysyłka
- wybór języków w których będzie dodany opis produktu.


Po wypełnieniu formularza z danymi przedmiotu należy na koniec wybrać opcję publikuj.
Oferta zostanie opublikowana po weryfikacji przez obsługę serwisu pod względem zgodności z regulaminem.


Opłata za dodanie oferty jest naliczana automatycznie jednorazowo po opublikowaniu. Prowizja od sprzedaży naliczana  jest po potwierdzeniu transakcji zakupu przez kupującego wg aktualnego cennika.

Faktury za opłaty od sprzedaży są wystawiane na koniec tygodnia.
Brak opłacenia faktury w wyznaczonym terminie spowoduje zablokowanie konta do dalszej sprzedaży.